ติดต่อเรา/ร้องเรียน (เมื่อดำเนินการเรียบร้อย ทาง ทต.แสนตุ้งจะแจ้งให้ทราบทางเบอร์โทรศัพท์)

เทศบาลตำบลแสนตุ้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแสนตุ้ง เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150  โทรศัพท์ 0-3969-6161-2  โทรสาร 0-3969-6300
Email: santungcity@gmail.com
      
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสนตุ้ง เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 โทรศัพท์ 0-3969-6161-2 โทรสาร 0-3969-6300 , Email: santungcity@gmail.com