กรุณารอกสักครู่...

card_giftcard

ข่าวประชาสัมพันธ์

375 ข่าว

assignment

กิจกรรม

40 ข่าว

monetization_on

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

29 ข่าว

cast_connected

จำนวนผู้เยี่ยมชม

37199 ครั้ง

                    เนื่องจากตู้สาขาพร้อมโอเปอเรเตอร์เครื่องแม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3969-6161 ของเทศบาลตำบลแสนตุ้ง ได้เกิดการชำรุด ใช้การไม่ได้ จึงขอแจ้งให้ท่านผู้มารับบริการได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข 0-3969-6162 ในการติดต่อประสานงานต่อไป
                    ผู้บริหารมีนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติงาน ด้วยการเน้นใช้เทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและต่อต้านการทุจริต โดยใช้เทคโนโลยี ดังนี้
1. การชำระเงินสำหรับค่าภาษีประจำปี ด้วยการจ่ายเงินผ่านทางระบบ e-Banking/ ATM
2. การรับชำระค่าบริการต่าง ๆ ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
3. การเปิดบริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะความคิดเห็น/ความต้องการ ผ่านช่องทาง Line Group/Facebook
                    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแสนตุ้ง สามารถขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) หรือ ยื่นใบคำร้องขอรับใบอนุญาต/ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. ยื่นใบคำร้องขอรับใบอนุญาต/ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
2. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
3. ยื่นใบคำร้องแจ้งดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม)
4. ยื่นใบคำร้องแจ้งพ่นหมอกควันกำจัดยุง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ชื่อ-นามสกุล

     {{ Mn1.fullname}}

ตำแหน่ง

     {{ Mn1.detail}}

ชื่อ-นามสกุล

     {{ Mn2.fullname}}

ตำแหน่ง

     {{ Mn2.detail}}
{{ comp.title }}
  (จำนวนผู้โหวตทั้งหมด   {{comp.total}}   คน)
  พอใจมากที่สุด      ({{comp.score5}} คน)     คิดเป็น {{comp.score5per}} %
  พอใจมาก       ({{comp.score4}} คน)     คิดเป็น {{comp.score4per}} %
  พอใจ       ({{comp.score3}} คน)     คิดเป็น {{comp.score3per}} %
  พอใจน้อย       ({{comp.score2}} คน)     คิดเป็น {{comp.score2per}} %
  ไม่พอใจ       ({{comp.score1}} คน)     คิดเป็น {{comp.score1per}} %
รับเรื่องร้องเรียน       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับและทาง เทศบาลตำบลแสนตุ้ง จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน
ข้อมูลทั้งหมด...
{{ web1.title }} remove_red_eye
--ไม่มีข้อมูล--
ข้อมูลทั้งหมด...
     ท่านสามารถติดต่อเทศบาลตำบลแสนตุ้งผ่านช่องทาง Facebook ได้ที่นี่ ติดต่อเทศบาลตำบลแสนตุ้ง
ท่านสามารถติดต่อเทศบาลตำบลแสนตุ้งผ่านช่องทาง LINE ได้ที่นี่

E-mail: santungcity@gmail.com

(ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด)
ท่านสามารถติดต่อเทศบาลตำบลแสนตุ้งผ่านช่องทาง
E-mail ได้ที่นี่