ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/แจ้งปัญหาภายในพื้นที่

เทศบาลตำบลแสนตุ้ง

      
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสนตุ้ง เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 โทรศัพท์ 0-3969-6161-2 โทรสาร 0-3969-6300 , Email: santungcity@gmail.com